Մաթեմատիկա

Դպրոցում կա երեք X դասաարան  Xա Xբ Xգ։ Այդ դասարանուներից յուրաքանչուր սովորում է 14 աղջիկ և 16 տղա։ Ընդամենը քանի տասներորդցի կա այդ դպրոցում;

Լուծում

14+16=30

14+16=30

14+16=30

3.30=90

Պատասխան 90 աշակերտ