Մաթեմատիկա

Տրված թվերը ներկայացրենք կարգային միավորների
գումարի տեսքով․

Օրինակ՝

1205=1000+200+5 

236=200+30+6

807=800+7

632=600+30+2

507=500+7

4502=4000+500+2

1561=1000+500+60+1

5610=5000+600+10

4693=4000+600+90+3

1.Հաշվի՛ր 25սմ և 10սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծը:

10.2=20սմ

25.2=50սմ

2. Ուղղանկյան լայնությունը 84սմ է, իսկ երկարությունը 6 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը:

84.2=168սմ

84+6=90սմ

90.2=180սմ

180+168=348սմ

3. Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու պարագիծը:

12:3=12սմ

12.4=48սմ

4.Մի  ուղղանկյան լայնությունը 50սմ է,  երկարությունը 60սմ, իսկ երկրորդ ուղղանկյան լայնությունը 70սմ է, երկարությունը՝ 80սմ։ Որքանո՞վ է մեծ երկրերդ ուղղանկյան պարագիծը առաջին ուղղանկյան պարագծից։

50.2+60.2=260սմ

70.2+80.2=300սմ

300-260=40սմ

Հաշվի՛ր:

426+275=701

590-237=353

815+138=953

654-238=416

436+436=872

936-279=657

615+284=899

391-187=204

1.Ո՞րն  է ամենափոքր  միանիշ  թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

1,9

2.Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։

9

3.Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  միանիշ  թվերը   գրելու  համար։

9

4.Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

10, 99

5. 15  թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

4

6. 92-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

7

7.Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։

89

8.Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
գումարը:

10+9=19

9.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի  տարբերությունը:

999-9=90

10.Ո՞րն  է ամենափոքր  եռանիշ   թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

100, 999

11.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

99+999=1098

12.Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:

13.Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

14.Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:

15. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից   քանիսո՞վ  է ավելի։

Հաշվի՛ր:

26×7=

38×9=

42×5=

87×3=

63×4=

36×5=

55×8=

300:6=

640:80=

480:8=

630:70=

240:3=

420:60=

320:4=

1.Մոտորանավակի  մեջ 2 մարդ կարող է նստել, իսկ նավակի մեջ՝ 6 անգամ ավելի: Մոտորանավի ու նավակի մեջ ընդամենը քանի՞ մարդ կարող է նստել:

Լուծում

Պատասխան՝

2. Ձկնորսներն առաջին օրը 32 կգ ձուկ որսացին, երկրորդ օրը, առաջին օրից՝ 10 կգ-ով ավելի, երրորդ օրը, երկրորդ օրից 4 անգամ շատ որսացին: Երեք օրում ձկնորսները ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ ձուկ որսացին:

Լուծում

Պատասխան՝