Մաթեմատիկա

Վարժություն 165

Գումարելի32323232+103232+50
Գումարելի1818+518+81818+2018
Գումար5055586070100

Վարժություն 166

297+255+9:3=(297+9:3)+255=555

5.8+571+60=(60+5.8)+571=671

45:5+350+191=(191+45:5)+350=550

19+255+9.9=(19+9.9)+255=355