Մաթեմատիկա 20.3.2023

Վարժ․746 Լուծիր խնդիրները հետևալով Անիի օրինակին

Ա)

 Ինքնաթիռը քանի՞ կիլոմետր կթռնի 3 ժամում, եթե նրա թռիչքի արագությունը լինի 800 կմ/ժ է;

Լուծում

800×3=2400կմ

Պատ․ 2400կմ

Բ)

Որքա՞ն ճանապհար կանցնի կրիան 10 րոպեում, եթե նրա շարժման արագությունը

Լուծում

12×10=120կմ

Պատ․120կմ

Գ)

Որքա՞ն ճանապհար անցած կլինի արբանյակը թռիչքի պահից 15 վ հետո, եթե նրա թռքչքի արագությունն 8 կմ/վ է։

Լուծում

 15×8=120կմ

Պատ.120կմ

Վարժ․748կմ

Ա)

Ավտոմեքենան 90 կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից գնում է դեպի 360 կմ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը; A քզ զքից դուրս գալուց 3 ժամ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից;

Լուծում

90×3=270կմ

360-270=90կմ

Պատ․90կմ

Բ)

Հեծյալը 130մ/ր А վայրից գնում է նրանից 5 կմ 300մ հեռավորության վրա գտնվող B քաղաքը։ Որքան ճանապհար նա դեռ կունենա կլինի նրա հեռավորությունը 30 հետո։

Լուծում

130×30=3կմ 900մ

5կմ 300մ-3կմ 900մ=1կմ 400մ

Պատ.1կմ 400մ

Վարժ.749

A և B վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 85 կմ/ժ արագությամբ, սիկ երկրորդը 90 կմ/ժ։ Շարժվելուց 2 ժամ հետո նրանք հանդիպեցին։ Հաշվիր A և B վայրերի միջև եղած հեռավորությունը։

Լուծում

85×2=170կմ

90×2=190կմ

190+170=360կմ

Պատ.360կմ