Մաթեմատիկա 15.3.2023

Վարժ․730

A Վայրից դեպի 240 կմ հեռավորության վրա գտնվող B վայր շարժվեցին երկու ավտոմեքենա; Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին ավտոմեքենան անցել էր 120 կմ, իսկ երկրորդը 15 կմ-ով պակաս։ Այդ պահին որքա՞ն էր ավտոմեքենաից յուրաքանչյուրի հեռավորությունը B վայրից։

Լուծում

120-15=105

240-105=135

105+15=120

240-120=120

Պատ. 135, 120

Վարժ.731

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու հեծյալ։ Հանդիպման պահին առաջինն անցել էր 18կմ, իսկ երկրորդը 3կմ-ով ավելի։ Հանդիպման պահին որքան էր յուրաքանչյուր հեծյալի հեռավորությունը B քաղաքից։

Լուծում

18+3=22

Պատ. 22