Մաթեմատիկա 15.12.2022

Խնդիր․373

Երեք իրար հաջորդող թվերի գումարը 183 է։ Որո՞նք են այդ թվերը

Լուծում

(183-3=180)

180:3=60

60+1=61

1+1=2

60+2=62

Պատ.60, 61, 62

Խնդիր․375

Ա)

Տպարանում գրքի շապիկը թաղանթապատող հաստոցը 10 րոպեում թաղանթապատում է 240 շապիկ։ Քանի՞ շապիկ կթաղանթապատի ադկ հաստոցը 2 ժամում

(2ժ=120ր)

120:10=12

240×12=2880

Բ)

Արտադրամասում կաթը շշերի մեջ  լցնող հաստոցը 5 րոպեում լցնում է 45 շիշ; Քա՞նի րոպեում այն կլցնի 450 շիշը;

Լուծում

450:45=10

10×5=50

Պատ․50

Խնդիր.376

Ա)

Բնակարանի վերանորոգման համար վճարելով  117000 դրամ գնեցին 2տ գաջ և 3տ ցեմենտր ։ Ի՞նչ արժե 1տ գաջը, եթե 1տ ցեմենտն արժե 25000 դրամ։

Լուծում

25000×3=75000

117000-75000=42000

42000:2=21000

Պատ.21000

Բ)

 3 կգ գամ գնելու համար  վարպետը վճարել է 2400 դրամ; Որքա՞ն արժե 15 գան, եթե 40 հատ գամի ղանգվածը 1 կգ է;

Լուծում

2400:3=800

800:40=20

20×15=300

Պատ.300