Մաթեմատիկա

Վարժ.539 Կազմիր տրված արտահայտությունը էրը համապատասխան խնդիր և բանավոր լուծիր այն։

Ա)

Արամը գնեց 4 հատ հաստ տետր որի մեկը 250 դրամ է և գնեց 3 հատ բարակ տետր որիի հատը 70 դրամ է։

Լուծում

4×250+3×70=1210

Պատ.1210

Բ)

Արամն ու Աշոտը գնեցին բանան ու խնձոր։ Խնձորը արժե 250 դրամ իսկ բանանը արժե 450 դրամ։ Յուրաքանչյուր քանի դրամ պետ է տան, որ հավասար գումար ծախսեն

Լուծում

(450+250):2=350

Պատ.350

Գ)

Լուսինեն ունի 3500 դրամ իսկ Դավիթը 300 դրամ պակաս։ Քանի դրամ ունեն նրանք միասին

Լուծում

3500+(3500-300)=6700

Պատ.6700

Դ)

Հավաբնում կար 400 ձու որոնցից մի մասը բերել  է տիկին Լուսինեն։ Նա ունի 4 հավաբուն ամեն հավաբնում ապրում էր 8 հավ յուրաքանչյուր հավը ածում է 10 ձու։ Քանի ձու չ իբերել տիկին Լուսինեն։

Լուծում

400-4x8x10=80

Պատ.80

Վարժ․544

Ա)

5ր 40վ<540վ

7ժ 20ր<720ր

2օր 16ժ<216ժ

Բ)

7կմ 20մ>720մ

2կմ 40մ=2040մ

5կմ 4մ>504մ

Գ)

7կգ 200գ>720գ

20տ 7ց=207ց

5ց 78կգ=578կգ