Մաթեմատիկա

1.Գտիր անհայտ հանելին 820-399=421 820-421=399

2.Կազմիր արտահատության և հաշվիր 32սմ, 18սմ, 22սմ, 8սմ, 2սմ կողմերով հինգակյան պարագիծը

32+18+8+2+22=82 

 3. Հաշվիր 20x-240:80 արտահաթության արժեքը 20×40=800 240:80=4 800-3=798

4.Հաշվր 5x3x8x2 արտահատության արժեքը 2×5=10 8×3=24 8x3x2x5=240

5.7 Տետրի համար Աննան վճարեց 280 դրամ; Անին որքան պետք է վճարի այդ նույն տետրերտց 8 հատ գնելու համար

280:7=40

40×8=320