Մաթեմատիկա դպրոցակամ արաջրադրանք

Խնդիր.338

Գրքում կա 532 էջ։ Տղան ամեն օր կարդում է 37 էջ։ Կկարողանա՞ նա կարդալ ամբողջ գիրքը 2 շաբաթում։

Լուծում

532:37=14

պատ.Այո

Խնդիր.339

 Գյուղից լճափ հասնելու համար ճամփորդը սկզբում պիտի 6 կմ սարն ի վեր, ապա 18 կմ սարն ի վար։ Ինչքա՞ն ժամանակ նա գյուղից կհասնի լճափ և կվերադառնա, եթե վերելք ժամանակ նա 1 ժամում անցնում է 2 կմ, իսկ վայրէջքի ժամանակ 6 կմ։

Լուծում

6:2=3

18:6=3

3+3=6

Պատ. 6 ժամ

Խնդիր.340

Գնեցին 10 տուփ քաղցրավենիք յուրաքանչյուրը 1600 դրամով, և 5 միանման տորթ։ Այդ ամենի համար վճարեցին 36000 դրամ։ Քանի՞ դրամ վճարեցին տորթի համար։

Լուծում

10×1600=16000

36000-16000=20000

Պատ. 20000

Խնդիր.441

Հացի գործարան պետք է տանել 240 տ ալյուր։ Բեռնատար մեքենայում տեղավորվում էր 3 տ ալյուր։ Քանի՞ մեքենա կպահաջվի, եթե յուրաքանչյուր մեքենան կարող է կատարել 4 ուղերթ

Լուծում

3×4=12

240:12=20

Պատ.20 բեռնատար

Խնդիր.242

Օրինակներով համոզվեք, որ մի թվանշանով գրի առնված ցանկացած եռանիշ թիվ բաժանվում է 37-ի։

Պատ. 148

Խնդիր.343

Դահլիճում կար 20 կարգ։ Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակն ավելացրին 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540։ սկսբում քանի՞ տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում։

Լուծում

540;20=27

27-5=22

Պատ.22 տեղ