Մաթեմատիկայի քնություն

Անուն

Տրդատ

Ազգանուն
Գաբոյան

Դասարան
4.1

Դպրոց

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Հարավային դպրոց-պարտեզ

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Այլ

Էլեկտրոնային հասցե
[email protected]

1-10-րդ առաջադրանքները կատարելիս  նշի՛ր ճիշտ պատասխանը 

1. Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 8  է, հազարավորը՝ 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 1 են:

1) 3181

2) 1813

3) 3282

4) 3118

2․ Գտի՛ր 7869 թիվը  10-ի   բաժանելիս ստացված մնացորդը:  

1) 7

2) 69

3) 9

4) 869

Այլ՝

3․Ո՞ր  շարքի  բոլոր  թվերն  են  պատիկ  3-ին․

1) 4, 12, 24, 30

2) 12, 35, 42, 600

3) 24, 48, 71, 560

4) 12, 36, 180, 150

4․ Քանի՞ մետր է 4/5 կիլոմետրը։

1) 80

2) 800

3) 45

4) 200

 5․ Հավասարակողմ  եռանկյան  պարագիծը  27սմ է: Գտիր եռանկյան կողմի  երկարությունը:

1) 9սմ

2) 3սմ

3) 12սմ

4)81սմ

Ջնջել ընտրվածքը

6. Ինչպե՞ս  կփոխվի  երկու  թվերի  գումարը, եթե  գումարելիներից յուրաքանչյուրը   մեծացնենք  15-ով։

1) Կմեծանա 30-ով

2) Կփոքրանա 30-ով

3) Կփոքրանա 15-ով

4) Կմեծանա 15-ով

7. Ընտրիր  այն  թվանշանը, որը  տեղադրելով  աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի  ճիշտ   անհավասարություն․
5կմ 440մ > 5կմ 4*0մ։

1) 7

2) 4

3) 6

4) 2

8․ Ընտրիր այն պատասխանը, որն  արտահայտում  է  14000 կիլոգրամը տոննաներով:

1) 14տ

2) 14000000տ

3) 400տ

4) 140տ

9․  Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով․

1) 100, 220, 410, 570

2) 460, 340, 480, 100

3) 468, 458, 105, 108

4) 205, 112, 99, 89

10.  Սյուզին  կարդաց 450  էջ  ունեցող գրքի  2/5   մասը։  Քանի՞ էջ մնաց կարդալուն։

1) 90

2) 120

3) 180

4) 270

11-15-րդ  առաջադրանքների  ճիշտ պատասխանը  գրի’ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում:  

11. Տուփում կա 6 կանաչ, 11 դեղին և 5 կարմիր գնդիկ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել տուփից,  համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը կանաչ է։

17 գնդիկ

12.Հաշվի´ր ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի տարբերությունը:

9899

13. Հաշվի´ր 12 • (251 − 357 : 7)+ 600  արտահայտության արժեքը:

357:7=51
251-51=200
12×200=2400
2400+600=3000

14. Կռահի´ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո´ւ ևս մեկ թիվ:

118, 218, 318, 418, …

518

15. Գրի՛ր 5-ի բաժանվող ամենամեծ եռանիշ թիվը։   

995               

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ընթացքը  ներկայացրու՛  առաջադրանքներից   հետո   նշված  տեղում:  

16. Ուղղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 360մ է, որը 60մ-ով մեծ է լայնությունից: Հաշվի´ր այդ հողամասի մակերեսը:

360-60=300
360×300=108000

17. Արշակը  10 տարեկան է։ Մայրիկը նրանից մեծ է 3 անգամ։ 10 տարի  հետո մայրիկը քանի՞ անգամ  մեծ կլինի Արշակից։

2 անգամ