Էդիթ պրինտ

«Էդիթ Պրինտ»հրատարակչություն Երևանում։ Հիմնվել է 1993 թվականին[1]։ Հրատարակչությունը տպագրում է հիմնականում հայերեն ուսումնական, ուսումնաօժանդակ, ուսումնամեթոդական, գեղարվեստական, մանկական գրքեր։ Հրատարակչությունը հրատարակում է նաև «Ուրախ գնացք» և «Իմ մոլորակը» ամսագրերը։
Հրատարակչության մատենաշարերն են՝ «Իմ գրադարանը», «Համաշխարհային գրականություն», «Հայ արվեստ», «Հայ դասական գրողներ»։
Հրատարակչությունն ունեցել է գրատների ցանց Արցախում և Հայաստանում։