Դեպի Բջնի

Մենք այսօր գնացել էինք Բջնի։ Մենք հասանք դուրս եկանք հաց կերանք միքիչ ճոճորվեցինք և նստեցինք ավտոբուս։ Մենք սարի կեսը բաձրացանք ավտոբուսով իսկ կեսը ոտքով։ Մենք գնացինք և մի ամրոցի սենյակ այնտեղ խորը որ գնում են օդը պրծնում էր և որ խորը գնում են աստիճան չկար կեսից։ Մեն գնացինք նստեցինք նկարվեցինք և դուրսեկանք սարի վերևից։ Մենք գնացինք քանդված ավերակի մոտ մեջը մտանք և լուսամուտից նայեցինք։ Հետո երգեցինք մյուս դասարանի հետ բայց ես չերգեցի որովհետև վատ էի ըզգում։ Մենք գնացինք քարերին նստեցինք նկարվեցինք։ Հետո մենք գնացինք եկեղեցի երգեցինք բայց ես չերգեցի։ Մենք գնացինք ավտոբուս նստեցինք գնացինք հաց կերանք գնդակով խաղացինք և ավտոբուս նստեցինք։ Մենք գնացինք դպրոց։