Գարուն բերող ծիծեռնակը

Արդեն զգացվում է գարնան շունչը։ Ծառերի վրա բողբոջները մեծանում են։ Սևուկ ծիծեռնակները վերադառնում են տաք երկրներից։ Նրանք հին չոր ճյուղերով ծառերի վրա սարքում են բույն։ Առավոտները լսվում են նրանց ծլվլոցները։ Նշանակում է արդեն գարուն է։