Բնություն, բնության ուսումնասիրման եղանակները

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է, բոլոր կենդանի օրգանիզմները ՝ բույսերը, սնկերն ու կենդանիները ինչպես նաև մարդը, որոնք բնության կենդանի մարմիններն են։ Քարը, ավազը , արեգակը, լուսինը ,մետաղները ՝ անկենդան մարմիններ են;

Ի տարբերություն մյուս կենդանիների մարդը օժտված է բանականությամբ, որի օգնությամբ ճանաչում և տնօրինում է բնությանը։

Բնության մեջ կատարվում են մշտապես փոփոխություններ։

Բնության մեջ յուրաքանչյուր երևույթ և փոփոխություն ունի իր բացատրությունը։

Բնության մարմիններն ու երևույթները ուսումնասիրում են դիտումների, փորձերի և չափումների միջոցով։ Դիտումների միջոցով ստանում ենք նախնական տեղեկություներ մարմինների և երևույթների մասին։ Օրինակ ՝ աստղերի պայծառությունը, ձնհալի ժամանակ գետերի վարարումը։

Փորձի միջոցով կարելի է պարզել ,թե որ ջերմաստիճանում է եռում ջուրը, կամ որ մարմիններն են ձգում մագնիսին։

Չափումների միջոցով ըստ համապատասխան միավորների, որոշվում են մարմինների չափերը, զանգվածը, ջերմաստիճանը, ծավալը և շարժման արագությունը։

Բնությունը հետազոտելիս օգտագործվում են տարբեր սարքեր գործիքներ։

Շատ փոքր չափեր ունեցող մարմինները կարող ենք տեսնել մանրադիտակով,

հեռավոր մարմինները, օրինակ ՝ աստղերը մանրադիտակով։

Պարզագույն չափման գործիքներ են նաև քանոնը, ջերմաչափը, չափանոթը, կշեռքը;

Հարցեր և առաջադրանքներ

Որոնք են բնության ուսումնասիրման հիմնական եղանակները;

Դիտումը, չափսումը և փորձը։

Ինչ է դիտումը ,

Մարմնի կամ երևույթի ուսունասիրել նայելու միջոցով

Ինչ է Չափումը

Հատուկ չափիքչ գործիք օրինակ քանոն, ջերմաստիճան

ինչ է փորձը

Հատուկ գործունեություներ որը որոնց ընթացքում տեսնում էնք ոնց է պահում մարմն իրեն

Ինչ սարքեր և գործիքներ են հայտնի

Մանրադիտակ, հեռադիտակ, ջերմաստիճան և քանոն։