Բնագիտություն 07.11.2022

Ֆիլմերը ինձ սովորեցրեցին, որ Երկիրը մոլորակը լավ պետք է խնայել, թե չէ Երկիր մոլորակը կոչնչանա։ Բոլոր մարդիկ պետք է արագ-արագ գործ անեն։ Մարդիկ, որ չանեն գործ սառույցները կհալվեն, արագ-արագ ջուրը կլցվի օվկիանոսները և երկիրներ կխորտակվեն։ Անտառները արագ-արագ կվառվեն ու կենդանիներ կմահանան, բնությունը կփչանա օդը կքչանա։ Մարդիկ չպետք է գործ չանեն, այնպայման պետք է գործ անել։ Հողերը ու խոտերը պետք է խնայել թե չէ Երկիր մոլորակը կդառնա անապատ։

ֆիլմերը

In the Stream of Consciousness

QUIXOTES+ARM