Բեկյալ

Բեկյալի երկարությունը= Նրա կողմերի երկարությունը

Եռանկյան պարագիծը = նրա կողմերի Գումարը

Քառակուսու պարագիծը = իր 4 կողմերի գումարի

Քառակուսու մակերեսը = իր երկու կողմերի արդատրյալը