Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփումի հաշվետվություն Անգլերեն

A bicycle
Լսել և տեղադրել
Ավարտել նախադասությունները
տնային աշխատանք English 02.10.2022
Տնային աշխաղտանք English 04.10.2022
English
English 15.10.2022
Our school
English 4.11.2022
English 8.11.2022
English 11.11.2022
English 14.11.2022
English 18.11.2022
THE JOHNSONS
English 25.11.2022
English 29.11.2022
English
English 5.12.2022
The New year in my family