Անգլերենի մայիսի ֆլեշմոբ

«Ասել» բառի իմաստը անգլերենում արտահայտվում է «say» և «tell» բառերով։

Նա ասում է, որ ․․․:  He says that ….

Նա ինձ ասում է, որ ․․․ He tells me that …  Այս օրինակից երևում է, որ «tell» բառն է օգտագործվում, երբ նշվում է այն անձը, ում մի բան է ասվում։

«Tell» բառը ունի նաև «պատմել» իմաստը։ Please tell me about old Yerevan. Պատմի՛ր ինձ հին Երևանի մասին, խնդրում եմ։

Ընտրեք «say» կամ «tell» բառերի ճիշտ ձևերը տրված նախադասությունների համար։

Option 1

Please … me when you will come to us again.

say

tells

Please speak.   ․․․ something.

say

tell

The teacher … that we will go on a trip to Hankavan.

says

tells

The teacher … us that we will go on a trip to Hankavan. 

says

tells

Can you … a funny story?

say

tell

Հարցերի պատասխանները թարգմանիր անգլերեն․ 

What do children like to do in winter?

 Երեխաները սիրում են սահել չմուշկներով և դահուկներով, ձնեմարդ պատրաստել և ձնագնդի խաղալ։

children likes Ice skiting, build snowman and play snowball

What do children like to do in summer?

Երեխաները սիրում են լողալ, բակային խաղեր խաղալ։ (play outdoor games)

Children like swimming and play outdoor games.

What do children do in the school canteen? (ճաշարան)

Երեխաները ուտում են պիցցա, կարկանդակ (pies) և խմում են հյութ։ 

children eating pizza, pies and drinking juice

What do the learners of Mkhitar Sebastatsi EduComplex do in the Marble Hall? (Մարմարյա սրահում)

Նրանք երգում ու պարում են այնտեղ։ 

They singing and dancing in Mkhitar Sebastatsi